• 24 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

Klasa 5

Temat: Ćwiczymy rozpoznawanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. (poniedziałek)

– przypomnij sobie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie (notatka w zeszycie),

wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwicz. 1 i 2 str. 60, 5 str. 61, 9 i 10 str. 63.


Temat: Pisownia wyrazów małą i wielką literą – ćwiczenia. (wtorek, środa, czwartek)

zapoznaj się z wiadomościami w ramkach w podręczniku na stronach 319, 320 i 321,

– zrób notatkę, zapisz w zeszycie zasady (kiedy mała, kiedy wielka litera),

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 319,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwicz. 2 str. 86, 3 i 4 str. 87, 5 i 6 str. 88, 7 i 8 str. 89.


Temat: Ćwiczymy rozpoznawanie części mowy. (piątek)

nazwij części mowy w podanych zdaniach (wyraz, pytanie, jaka to część mowy):

Mała dziewczynka jedzie na rowerze i podziwia krajobrazy.

Pierwszego dnia w szkole spotkałem najlepszego przyjaciela.

Nad łóżkiem Marka wisi piękny, kolorowy obraz.

Bardzo chciałbym wrócić do szkoły.

Zdjęcie pracy przyślij do sprawdzenia.


Comments are closed.