• 17 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

Temat: Analiza i interpretacja wiersza K. I. Gałczyńskiego „Pieśń III”. (poniedziałek)

– przeczytaj notatkę o poecie na stronie 274 w podręczniku,

– uważnie przeczytaj wiersz na stronach 274 – 275,

– odpowiedz w zeszycie na pytania:

Kto jest podmiotem lirycznym?

Kto jest adresatem wiersza?

Jakie czynności łączą podmiot liryczny z adresatką wiersza?


Temat: Życiorys, CV – ćwiczenia redakcyjne. (wtorek, środa)

zapoznaj się z wiadomościami na stronach 276 – 278 w podręczniku,

– wypisz elementy życiorysu, przeanalizuj przykładowy życiorys na str. 277,

– wypisz elementy CV i przeanalizuj przykładowe CV na str. 278,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia: 1 str. 105, 4 str.107, 6 str. 108, 8 str. 109.


Temat: Utrwalamy znajomość lektur obowiązkowych. (czwartek, piątek)

– odpowiedz w zeszycie na pytania do lektur – „Zemsta” i „Opowieść wigilijna”, ( pytania wysłane będą na Wasze maile). Nie musicie przepisywać pytań.

– skorzystaj z repetytorium i notatek z zeszytów. Przyślij zdjęcie notatek.


Comments are closed.