• 14 września 2023
  • Możliwość komentowania Obiady szkolne została wyłączona

Obiady szkolne

INFORMACJE  OBIADY SZKOLNE

Rok szkolny 2023/2024   

 

W związku ze zmianą w dożywianiu dzieci wynikającą z przepisów prawa oświatowego wprowadza się następujące postanowienia :

Cena obiadu   8 zł

  • Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać z góry w terminie do 5 – go dnia roboczego każdego miesiąca na konto szkoły:

Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą  nr 54 8729 0000 0000 0316 2000 0100

Tytułem:  Imię i nazwisko dziecka, klasa, odpłatność za obiady za miesiąc (wpisać dany miesiąc),

  • nieobecność dziecka należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem a najpóźniej do godz. 8.00 pod numerem telefonu 81 822 73 20,
  • w przypadku rezygnacji w wyżywienia, fakt ten należy zgłosić w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z obiadu

Do pobrania

Karta zgłoszenia na obiady


Comments are closed.