• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

27-28-29 kwietnia
Temat: Chciwość nie popłaca-  ,, Bajka o rybaku i rybce”’ Aleksandra Puszkina.

Przeczytaj bajkę, str.221-227.
Napisz notatkę biograficzną o Aleksandrze Puszkinie.
Wyjaśnij znaczenie słów: lepianka, koryto, swarliwy, wrota, włościanka, sobolowy, koniuch, szambelan, babsztyl–(drobny druk na str. 221-227).
Wykonaj ćwiczenie numer 3 str.227–zrób to w formie tabelki( po jednej stronie rybak–po drugiej stronie żona rybaka).
Wymień w punktach życzenia żony rybaka.
Wykonaj ćwiczenie numer 8 str.228.
Napisz do zeszytu nową wiadomość, str.228
Wyjaśnij sens tematu lekcji–Chciwość nie popłaca.
Wykonaj w zeszycie ilustrację do bajki A. Puszkina.


30 kwietnia
Temat: Jak napisać opowiadanie.

Przeczytaj wiadomości str.229.
Przepisz do zeszytu opowiadanie str.230( zaznacz akapity, tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie).
Wykonaj ćwiczenie( na ocenę) str.231 ćwiczenie numer 1.


Comments are closed.