• 14 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XV Tydzień 22-06 do 26-06 została wyłączona

XV Tydzień 22-06 do 26-06

22 czerwca
Temat: Analiza wiersza Jana Brzechwy,, Nowy rok szkolny”.

Przeczytaj wiersz, str.328.
Wykonaj ćwiczenie numer 2, 3 str.328.
Dla chętnych–naucz się wiersza na pamięć.

23 czerwca
Temat: Spotkanie z poezją-wiersz Joanny Kulmowej.

Przeczytaj wiersz, str.332.
Wykonaj ćwiczenie numer 3,4,5 str.332
Dla chętnych–naucz się wiersza na pamięć.
Narysuj w zeszycie las.

24 czerwca
Temat: Spotkanie z poezją- wiersz Anny Kamieńskiej pt,,Babcia”.

Przeczytaj wiersz, str.334.
Wykonaj ćwiczenie numer 2,4 str.334.
Narysuj w zeszycie portret babci.

25 czerwca
Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy 4.

Przeczytaj z podręcznika od str.11 do 323 wszystkie nowe wiadomości–Nowa wiadomość.


Comments are closed.