• 17 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

Klasa 6

Temat: Pisownia wyrazów obcych – ćwiczenia. (poniedziałek)

– przeczytaj i przepisz do zeszytu „Nową wiadomość” z podręcznika str. 281,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1, 2 i 3 ze str. 94, 4 ze strony 95 oraz 6 str. 96.


Temat: Jak rozpoznać zdania złożone podrzędnie i współrzędnie? (wtorek)

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez Microsoft Teams.


Temat: Poznajemy typy zdań złożonych współrzędnie. (środa, czwartek)

przeczytaj „Nową wiadomość” w podręczniku na stronie 286 i przepisz ją do zeszytu,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1, 3 i 4 ze strony 287,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 2 str. 56, 3 str. 57 oraz 7 str. 59.


Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. (piątek)

– przeanalizuj podsumowanie wiadomości z tego rozdziału w podręczniku na str.288,

– przeczytaj tekst „O przypowieściach” na stronie 289,

– wykonaj w zeszycie zadania: 2 i 3 str.289, 4, 5 ,6 i 10 ze str.290.


Comments are closed.