• 20 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa VIII:

 • Podręcznik, str. 100:

– ćwicz. B, C, D.

 • Podręcznik, str. 102:

– ćwicz. A, B, D, E, F.

 • Zeszyt ćwiczeń, str.74:

– ćwicz. A, B, C, E.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 75:

– ćwicz. A, B, C, D.

 • Shotr test w załączniku ( do oceny).
 • Napisać recenzję filmu lub książki po angielsku.

 

 

SOME CZY ANY – KIEDY STOSOWAĆ?

Some używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (wtedy oznacza trochę, jakieś) lub z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (kilka). Najczęściej występuje w zdaniach twierdzących lub uprzejmych sformułowaniach pytających jeżeli spodziewamy się pozytywnej odpowiedzi. Spójrzmy na przykłady:

 • I have some books for you  (Mam dla Ciebie kilka książek)
 • Would you like some coffee?  (Napijesz się kawy?)

Any jest odpowiednikiem some w zdaniach pytających oraz przeczeniach. Łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi  lub policzalnymi w liczbie mnogiej. Przeanalizujmy poniższe zdania:

 • We don’t have any questions  (Nie mamy żadnych pytań)
 • Will you bring any sweets? (Przyniesiesz jakiekolwiek słodycze?)

MUCH, MANY CZY A LOT OF? – POZNAJ RÓŻNICE

Stosujemy w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami niepoliczalnymi

 • I don’t have much time (Nie mam dużo czasu)

Stosujemy w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami policzalnymi.

 • Do you have many friends? (Czy masz wielu przyjaciół?)

A lot of/lots of występują zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi (głównie w zdaniach twierdzących)

 • I read lots of book at the weekend (Czytam dużo książek w weekend)

Również po wyrażeniach too (zbyt), so (tak), very (bardzo), how (jak)

 • How many times a week do you go to the gym? (Ile razy w tygodniu chodzisz na siłownię?)

Również po wyrażeniach too (zbyt), so (tak), very (bardzo), how (jak)

 • There are too many cars in the city centre (W centrum miasta jest zbyt wiele samochodów)

Końcówkę of dodajemy gdy występuje rzeczownik.

Przeczytaj zdania i zdecyduj, która forma jest poprawna: much, many, a lot of.

A LITTLE CZY LITTLE?

A little określa niewielką ilość (trochę) i występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Little (niewiele, mało) ma wydźwięk negatywny i niekiedy łączy się z modyfikatorami so / too.

 • Add a little pepper to this soup  (Dodaj trochę pieprzu do zupy)
 • They had too little time to visit us  (Mieli za mało czasu, aby nas odwiedzić)

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY A FEW/ FEW?

A few (parę, kilka) / few (niewiele) występują z rzeczownikami policzalnymi w zdaniach twierdzących. Jak zapewne zdążyłeś już wywnioskować, stosujemy te dla kwantyfikatory w  zdaniach z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

 • I know few people in town  (Znam niewiele osób w mieście)
 • There are a few documents on the table  (Na stole jest parę dokumentów)

 

Zasady pisania recenzji książki po angielsku:

Pisząc recenzję, w której oceniamy książkę należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym wypadku obowiązuje styl formalny lub półformalny w zależności od tego kto jest odbiorcą naszego tekstu. Używamy czasu Present Simple. Recenzja powinna być podzielona na akapity. Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na recenzję książki po angielsku

 1. Wstęp – podstawowe informacje (autor, miejsce i czas publikacji, gatunek literacki, temat, bohaterowie, przyznane nagrody, itd.).

“Pride and Prejudice” is a novel written by Jane Austen, published in 1813 . It is set in the early eighteen hundreds in England and tells the story of Elizabeth Bennet and her family.

 1. Rozwinięcie– realizacja tematu.

Akapit 1 – opis treści, głównego wątku, bohaterów.

The book depicts the life of a witty and independent young girl Elizabeth and her four sisters. Mrs. Bennet tries to find husbands for her daughters. Elizabeth does not want to get married until she meets the handsome and snobbish Mr Darcy.

Akapit 2 – ocena dowolnych elementów (treści, tematyki, stylu, języka, ilustracji).

Austen succeeded in making this story one of the most emotional British novels. The plot is engrossing from the very beginning until the end. The writing style is unique and entertaining.

 1. Zakończenie– polecenie bądź odradzenie przeczytania książki z uzasadnieniem.

Concluding, it is undoubtedly a remarkable and moving book which perfectly describes relationships in 18th century. I  highly recommend „Pride and Prejudice” to those who like romantic comedy-dramas.

Przydatne zwroty

… is a novel/drama/short story/adventure story/biography written by… – … to powieść/dramat/opowiadanie/opowiadanie przygodowe/biografia napisana przez…

The action takes place in… – Akcja dzieje się w…

The plot focuses on… – Fabuła skupia się wokół…

It tells the story of… – Opowiada historię…

The main characters are… – Głównymi bohaterami są…

In this book the author presents… – W tej książce, autor przedstawia…

It provides the reader with… – Dostarcza czytelnikowi…

Despite its strange title… – Pomimo dziwnego tytułu…

The story begins when… – Opowieść zaczyna się kiedy…

… has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec.

The first section ends with… – Pierwsza część kończy się…

The book is very humorous/involving/frightening/moving/surprising/shocking/thought-provoking/well-written – Książka jest bardzo humorystyczna/wciągająca/przerażająca/poruszająca/zaskakująca/szokująca/skłaniająca do myślenia/dobrze napisana

The first part of the book depicts… – Pierwsza część książki ukazuje…

The author uses metaphorical language to impress the reader. – Autor używa metaforycznego języka, aby zrobić wrażenie na czytelniku.

My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było…

It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło.

This book conveys a beautiful message. – Książka niesie piękne przesłanie.

I can recommend this book to everyone who likes… – Mogę polecić tę książkę każdemu kto lubi…

It’s definitely worth reading. – Jest z pewnością warte przeczytania.

I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ…

It didn’t live up to my expectations. – Nie spełniła moich oczekiwań.

 

Elementy składające się na recenzję filmu  po angielsku:

 1. Wstęp – podstawowe informacje (gatunek filmu, reżyser, aktorzy, przyznane nagrody, itd.)

“Titanic” is a 1997 romance/drama based on a true story. The “Titanic” director, James Cameron directed the film depicting one of the most tragic ship disasters ever. Music was composed by James Horner.

 1. Rozwinięcie– realizacja tematu.

Akapit 1 – opis fabuły, prezentacja postaci.

The plot of the film starts off with the very beginning of Titanic voyage. Rose (Kate Winslet) and Jack (Leonardo DiCaprio) are two young people from different social groups who fall in love with each other during the voyage. Unfortunately, their romance ends when the ship sinks.

Akapit 2 – ocena dowolnych elementów (scenariusza, wyboru aktorów/gry aktorskiej, muzyki, efektów specjalnych, itp.)

Not surprisingly, “Titanic” won 11 Oscars, including for visual effects. Even though in 1997 special effects programmes were not that advanced, the producers of “Titanic” made it possible for us to see what the sinking of the ship looked like. All scenes seemed very realistic.

 1. Zakończenie– polecenie bądź odradzenie obejrzenia filmu z uzasadnieniem.

To conclude, if you have not seen “Titanic” yet, you should certainly do. Especially if you are fans of great special effects and touching love stories. This film will definitely make you burst into tears.

Przydatne zwroty

… is a drama/horror/thriller/ fantasy film/documentary directed by… – … to dramat/horror/thriller/ fantasy/film dokumentalny wyreżyserowany przez…

The action takes place in… – Akcja dzieje się w…

The plot focuses on… – Fabuła skupia się wokół…

It tells the story of… – Opowiada historię…

The main characters are… – Głównymi bohaterami są…

The film is based on… – Film jest oparty na…

The cast includes… – W filmie występują…

Despite its strange title… – Pomimo dziwnego tytułu…

The action begins when… – Akcja zaczyna się kiedy…

… has a tragic/happy end. – Ma tragiczny/szczęśliwy koniec.

…is a film adaptation of… – … jest adaptacją filmową…

The film is very funny/involving/frightening/ moving/surprising/ shocking/thought-provoking – Film jest bardzo zabawny/wciągający/przerażający/ poruszający/zaskakujący/ szokujący/skłaniający do myślenia

The first part of the film depicts… – Pierwsza część filmu ukazuje…

…was probably the most anticipated movie of 2015. – … był prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym filmem roku 2015.

My first impression was… – Moim pierwszym wrażeniem było…

It’s a real masterpiece. – To jest prawdziwe arcydzieło.

This film conveys a beautiful message. – Ten film niesie piękne przesłanie.

I can recommend this film to everyone who likes… – Mogę polecić ten film każdemu kto lubi…

It’s definitely worth watching. – Jest z pewnością warte przeczytania.

I wouldn’t really recommend it because… – Nie poleciłbym tego, ponieważ…

It didn’t live up to my expectations. – Nie spełniła moich oczekiwań.

 

klasa VIII test gramatyczny


Comments are closed.