• 12 grudnia 2021
  • Możliwość komentowania Usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole została wyłączona

Usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole

W myśl Statutu Szkoły par.27 ust 26 „Rodzice mają prawo i obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka na zajęciach lekcyjnych  z powodu:

  1. choroby
  2. wyjazdu do lekarza specjalisty,
  3. ważnych wydarzeń rodzinnych i losowych w terminie do 1 tygodnia od powrotu do szkoły,
  • nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych trwającą do 3 dni może usprawiedliwić rodzic, dotyczy również zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.
  • dłuższa nieobecność lub zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinien uzasadnić lekarz.
  • rodzic może podać inne przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych, przy czym mogą one być niewystarczające do usprawiedliwienia tych nieobecności.”

Usprawiedliwienia dokonuje się przez :

 druk usprawiedliwienia – pobierz 

W dzienniku elektronicznym wykorzystując funkcjonalność Usprawiedliwienia 

 

 


Comments are closed.