• 11 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

Klasa V:

T: Rock climbing.

  • Podręcznik, str. 86:

– ćwicz. 1, 2, 3.

  • Podręcznik, str. 87:

– ćwicz. 4, 5, 6.

  • Przepisać gramatykę, str. 87.

Cardinal numbers (liczebniki zwykłe)         Ordinal numbers ( liczebniki porządkowe):

1 one 1st first
2 two 2nd second
3 three 3rd third
4 four 4th fourth
5 five 5th fifth
6 six 6th sixth
7 seven 7th seventh
8 eight 8th eighth
9 nine 9th ninth
10 ten 10th tenth
11 eleven 11th eleventh
12 twelve 12th twelfth
13 thirteen 13th thirteenth
14 fourteen 14th fourteenth
15 fifteen 15th fifteenth
16 sixteen 16th sixteenth
17 seventeen 17th seventeenth
18 eighteen 18th eighteenth
19 nineteen 19th nineteenth
20 twenty 20th twentieth
21 twenty one 21st twenty-first
22 twenty two 22nd twenty-second
23 twenty three 23rd twenty-third
24 twenty four 24th twenty-fourth
25 twenty five 25th twenty-fifth
30 thirty 30th thirtieth
31 thirty one 31st thirty-first
32 thirty two 32nd thirty-second
33 thirty three 33rd thirty-third
34 thirty four 34th thirty-fourth
40 forty 40th fortieth
50 fifty 50th fiftieth
60 sixty 60th sixtieth
70 seventy 70th seventieth
80 fighty 80th eightieth
90 ninety 90th ninetieth
100 one hundred 100th hundredth
1000 one thousand 1000th thousandth
  • Wymowa liczebników porządkowych też:

https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0

  • Podręcznik, str. 87:

– ćwicz. 7.

  • Gramatyka o Wh- questions w Past simple- przepisać, str. 87.

What- co?    Why- dlaczego?     Where- gdzie?    When- kiedy?    Who- kto?

  • Podręcznik, str. 87:

– ćwicz. 8, 9.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 84, 85:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


Comments are closed.