• 17 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

18-19 maja
Temat: Ucieczka z krainy baśni-Janusz Stanny ,,Baśń o królu Dardanelu”.

Przeczytajcie baśń, podręcznik str.235-237;
Wyjaśnijcie i zapiszcie następujące pojęcia i sowa: po mieczu i po kądzieli, frak, markiz, melonik, landara, krużganek ( wyjaśnienia znajdują się na dole tekstu);
Słowo krużganek zapisz w słupku—10 razy!!!!!
Odpowiedz na pytanie numer 1,2 str.237;
Wykonaj ćwiczenie numer 6 str.238.


20 maja
Temat: Pisownia wyrazów z ,,rz” i ,,ż”.

Powtórz wiadomości ze str.130-133;
Ze słownika ortograficznego wypisz w słupku 20 wyrazów z ,,rz” i 20 wyrazów z ,,ż” (dowolne wyrazy);
Napisz zdania z następującymi wyrazami: zegarmistrz, kojarzyć, rzucać, kominiarz, garaż, makijaż, bandaż, nietoperz, mędrzec, strzelec, papież, pejzaż, życzenie, drużyna, pieniążek, żyrafa, odkurzacz, kurz, trzepak, żmija.


21 i 22 maja
Temat: Piszemy baśń.

Zapisz do zeszytu:
1. Czas i miejsce akcji są nieokreślone–przed lat, dawno temu.
2.Przedstawia przeważnie losy jednego bohatera–krawca, szewca, dziewczynki.
3.Bohater jest człowiekiem biednym lub poniżonym.
4.Bohater ciężko pracuje—Kopciuszek.
5.Oprócz postaci rzeczywistych i zwyczajnych przedmiotów , występują fantastyczne, magiczne przedmioty i zwierzęta—-kije-samobije, czarodziejski stoliczek, czarodziejski flet, gadająca koza, gadający kot.
6. Baśń bawi i wzrusza oraz uczy—dobroć zwycięża i biedna osoba zostaje wynagrodzona przez los.

Napisz swoją baśń:
– nadaj tytuł
– w Twojej baśni muszą wystąpić elementy ( 6 punktów)
– musi być wstęp, rozwinięcie i zakończenie
– muszą być akapity
– pamiętaj o ortografii
– w baśni musi wystąpić( obowiązkowo!!!! ) zła kobieta, cudowne buty, mówiące zwierzęta, czapka niewidka, wróżka, czarodziejska różdżka, biedny złotnik i jego czwórka dzieci.
BAŚŃ prześlij w piątek do godziny 16.


Comments are closed.