• 11 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

12.05.2020r. /wtorek/

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Otwórz podręcznik na stronie 202 i zapoznaj się z treścią tematu lekcji. Następnie zapisz do zeszytu notatkę podaną poniżej:

Wszystkie substancje , a tym samym związki chemiczne można podzielić, ze względu na przewodnictwo prądu elektrycznego na:

  1. Elektrolity, czyli substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, a są nimi kwasy, zasady i sole
  2. Nieelektrolity to substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu, np. woda destylowana, wszystkie tlenki, wodny roztwór glicerolu oraz cukru(sacharozy).

Przewodnictwo prądu elektrycznego jest związane z chemicznym pojęciem dysocjacji jonowej. Jest to rozpad obojętnych cząsteczek na jony (kationy + i aniony -).

Dzięki obecności jonów, w roztworze wodnym, możemy w chemii określić odczyn roztworu.

Wyróżniamy 3 rodzaje odczynów roztworu:

  1. KWASOWY
  2. OBOJĘTNY
  3. ZASADOWY

Jak widzicie w dzisiejszej notatce pojawia się sporo kolorów, a to z tego powodu, że odczyn roztworu można określić za pomocą WSKAŹNIKÓW.

WSKAŹNIKI są to substancje, które zmieniają swoje zabarwienie w zależności od odczynu roztworu.

Najczęściej stosowane w chemii wskaźniki to:

  1. Uniwersalny papierek wskaźnikowy
  2. Fenoloftaleina
  3. Oranż metylowy

Praca domowa.

Narysuj pod notatką (do zeszytu) tabelę i pomaluj puste kratki odpowiednimi kolorami wskaźników i prześlij na skrzynkę chemia.spch@wp.pl (w tytule wpisz swoje imię i nazwisko)

Wskaźnik/odczyn Kwasowy obojętny zasadowy
Uniwersalny papierek wskaźnikowy      
Fenoloftaleina      
Oranż metylowy      

 


 

14.05.2020r. /czwartek/

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Otwórz podręcznik na stronie 202 i zapoznaj się z treścią tematu lekcji. Następnie zapisz do zeszytu notatkę podaną poniżej:

 

Wodorotlenki to związki chemiczne zbudowane z kationów (+) metalu i anionów (-) wodorotlenkowych.

Wzór ogólny wodorotlenków to:

Praca domowa   Zadanie 1 i 2 str. 210 (podręcznik)


Comments are closed.