• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

I Tydzień 16- 20-03-2020

  • Praca w repetytorium : listy słówek, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, różne formy wypowiedzi pisemnej,
  • Przeczytać z podręcznika wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych- str.151,81,
  • Skills checkpoint 5 –podręcznik str. 84,85,
  • Review 5- podręcznik, str. 86, zeszyt ćwiczeń,
  • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń.
  • Dodatkowe zadania egzaminacyjne w załączniku : Egzamin 8 (Test 1ATest 1B, Test 2A, Test 2B, Test 3A, Test 3B)

Comments are closed.