• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06- do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06- do 12-06

Klasa VI:

T: That’s rubbish.

  • Podręcznik, str. 106.

– ćwicz. 1, 2,3.

  • Podręcznik, str. 107:

– Przepisać słownictwo o środowisku.

– ćwicz.  5.

– ćwicz. 6- dla chętnych.

  • Zeszyt ćwiczeń, str.74:

– ćwicz. 1, 2, 3.

– ćwicz. 4- dla chętnych.

T: First conditional.

First conditional – Pierwszy tryb ( okres) warunkowy

  • Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

 

  • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

 

lub

 

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

 

Zamiast if (jeżeli, jeśli), można użyć: providing (pod warunkiem), as soon as ( jak tylko), unless = if not (jeśli nie), on condition (pod warunkiem).

 

Providing she visits me,  I will be happy – Pod warunkiem, że mnie odwiedzi będę szczęśliwy.

As soon as  she visits me, I will be happy – Jak tylko mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

Unless  she visits me, I will not  be happy – Jeśli mnie nie odwiedzi, nie będę szczęśliwy.

·         Jak tworzymy przeczenia w zdaniach warunkowych:

Zdania twierdzące mamy opanowane. Jak w takim razie powiedzieć „jeśli nie”? Przeczenia możemy tworzyć zarówno w części zdania z if, jak i z will  –  w zależności od kontekstu.

If the weather is bad, I won’t go out.
Jeśli pogoda będzie kiepska, nie wyjdę.
If the weather isn’t bad, I will go out.
Jeśli pogoda nie będzie kiepska, wyjdę.

  • Podręcznik, str. 107.

– ćwicz. 7.

  • Zeszyt ćwiczeń, str.75:

– ćwicz. 5, 6.

– ćwicz. 8, 9- dla chętnych.


Comments are closed.