• 24 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

 

Klasa 3  –   od 25.05.2020 do 29.05.2020

Poniedziałek,  25 maja 2020r.

Temat dnia: Zielono mi.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

 polonistyczna Przeczytaj wiersz  „Dywan” – podręcznik, s. 36.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 38:

·       Ćw. 2- dzielenie wyrazów na czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki

·       Ćw. 3- wypisywanie z wiersza kilku rzeczowników, przymiotników oraz czasowników

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadanie 1, s.37  (Napisz w zeszycie opowiadanie z wykorzystaniem zgromadzonego w podręczniku słownictwa oraz ilustracji. Możesz nadać opowiadaniu tytuł).

 

(praca z zeszytu na ocenę- prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

plastyczna Wykonaj ćw. 1, s.38- narysuj, jak sobie wyobrażasz dywan, który utkała wiosna (w ćwiczeniu lub na kartce z bloku).

 

(praca na ocenę- prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

wychowanie fizyczne Ćwiczenia gimnastyczne:

ćwiczenia szyi i głowy- krążenie głową, ćwiczenia oddechowe

wymachy ramion, skłony i skrętoskłony

pajacyki

przysiady i podskoki

ćwiczenia nóg- rowerek, nożyce poziome i pionowe

bieg w miejscu

lekki trucht

matematyczna Przypomnij sobie informacje o znakach rzymskich- podręcznik Z.1, , s.53

Zapoznaj się ze sposobem zapisu większych liczb za pomocą znaków rzymskich – podręcznik Z.2, s.53

Spróbuj odczytać daty ze starych budynków- Z.3, s.53   (skrót A.D. oznacza łacińskie słowa „Anno Domini”- czyli „roku pańskiego”)

Wykonaj ćwiczenia ze s. 67:

·        Ćw.1- zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich

·        Ćw.2- zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich

·        Ćw.3- zapisywanie daty z użyciem znaków rzymskich

·        Ćw.4- zapisywanie roku urodzin z użyciem znaków rzymskich

·        Ćw.5 – pisanie dat z użyciem znaków rzymskich

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Wtorek,  26 maja 2020r.

Temat dnia: Moja mama jest wspaniała.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna , społeczna Przeczytaj tekst „Zamiana” – podręcznik, s. 44-45.

Przeczytaj, co to jest wdzięczność –  podręcznik, s. 45.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 45-47:

·       Ćw. 1- łączenie czynności z osobą i uzupełnianie zdania

·       Ćw. 2- uzupełnianie zdań – w jaki sposób pomagasz mamie

·       Ćw. 3- dopisywanie czasowników według wzoru i uzupełnianie zasady ortograficznej

·       Ćw. 4- uzupełnianie wyrazów

·       Ćw. 5- pisanie tekstu o swojej mamie

·       Ćw. 6 – odszyfrowanie zdania

·       Ćw. 7 – kolorowanie dymka z pełną informacją o zaproszeniu

·       Ćw. 8 – kolorowanie w zaproszeniu na odpowiednie kolory różnych informacji  (np. na czerwono- kto zaprasza, na niebiesko- kogo zaprasza, itp.)

 

techniczna,

zrk

 

 

 

 

 

 

 

 

, zaj. kreatywne

Zaprojektuj upominek dla mamy. Może to być na przykład kwiatek z bibuły na drewnianym patyczku, zakładka do książki, ładnie ozdobione pudełeczko z cukierkiem w środku, itp.

 

matematyczna  Zaobserwuj  duże liczby na przykładzie kwadracików– Z.1, 2, 3, podręcznik, s.54. 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 62:

·        Ćw.1- odczytywanie i zapisywanie liczb: 20 000, 60 000, trzydzieści tysięcy, itp.

·        Ćw.2- zapisywanie liczb w tabeli: 7000, 70 000,  9090,  58 000, 93 000, 100 000

·        Ćw.3- kolorowanie motocykli według ich wartości

·        Ćw. 4- porównywanie liczb

 

informatyczna Wykonaj w programie Word piękny Dyplom dla Mamy. Pomyśl za co będzie ten dyplom. Możesz posłużyć się obrazkami z Internetu i wkleić je do swojej pracy. Napisz na dyplomie kilka ciepłych słów. Jeśli pamiętasz, jak się robi obramowanie strony – również możesz wykorzystać tą funkcję Worda  (zakładka układ strony/ obramowania stron).

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Środa,  27 maja 2020r.

Temat dnia: Woda – bezcenny dar

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst  „Wody płynące i stojące” – podręcznik, s.38.

Przeczytaj tekst  „Krążenie wody w przyrodzie” – podręcznik, s. 39

Wykonaj ćwiczenia ze s. 39-41:

·        Ćw.1- podział wód na stojące i płynące

·        Ćw. 2 – uzupełnianie rodziny wyrazów (podpowiedź, np. wykąpać się, wodolot, podarować, para); uzupełnianie zdania

·        Ćw.3- wypisywanie czasowników określających ruch wody

·        Ćw.4- dopasowywanie powiedzeń do ich wyjaśnień; uzupełnianie zdań

·        Ćw. 6 – wypisywanie zbiorników wodnych według ich wielkości

·        Ćw.7 – podpisywanie zdjęć, podkreślanie nazwy wód płynących, które stworzył człowiek

·        Ćw.8 – wypisywanie zbiorników wodnych z najbliższej okolicy

 

 

(praca w ćwiczeniach  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

przyrodnicza
matematyczna Wykonaj ustnie zadania: 4,5,6,7 – podręcznik, s.55.  Zapamiętaj definicję w ramce.

Zadanie 4- liczby w tabeli to:

100 – sto

1000 – tysiąc

10 000 – dziesięć tysięcy

100 000 – sto tysięcy

 

Wykonaj zadania z karty ćwiczeń „Sprawdzam siebie”- ćwiczenia s.76-77

(praca w ćwiczeniach  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

Czwartek,  28 maja 2020r.

Temat dnia: Kto mieszka w jeziorze?

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj wiersz : „Żuraw i czapla” – podręcznik, s.40-41.  Jeżeli możesz, przeczytaj wiersz na głos z podziałem na role (np. z rodzeństwem).

 

Wykonaj ćwiczenia  ze s.42-43:

·        Ćw. 1- uzupełnianie fragmentu dialogu

·        Ćw. 2  – skreślanie wyrazu, który nie pasuje do pozostałych (miły, uległy, wyrozumiały), podkreślanie cech żurawia i czapli

·        Ćw. 3 – uzupełnianie zdania wybranymi wyrazami

·        Ćw. 4 – przekształcanie zdań

·        Ćw. 5 – wykreślanie niepotrzebnych wyrazów z opisu żurawia i czapli; układanie pytań do powstałego tekstu

·        Ćw. 6 – wypisywanie z wiersza wyrazów z „ż” i układanie z nimi zdań

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

przyrodnicza Przeczytaj tekst „Rośliny i zwierzęta wodne” – podręcznik, s.42-43.

Wykonaj ćwiczenia  ze s.44:

·        Ćw.7 – wypisywanie przykładów roślin wodnych

·        Ćw. 8 – podpisywanie zdjęć  zwierząt związanych z jeziorem; podkreślanie zwierząt odpowiednim kolorem

 

matematyczna Zaobserwuj zapisywanie dużych liczb – aż do 1 miliona – podręcznik, s.56. Wykonaj ustnie zadania: 1,2,3,4- bez zapisów w zeszycie.

 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 69:

·        Ćw.1 – zapisywanie liczb według wskazanego porządku

·        Ćw.2- porównywanie liczb

·        Ćw.3 – zaznaczanie w ćwiczeniu podanych liczb – poprzez łączenie kreską, podkreślanie, itp. (ćwiczenie tylko w książce)

·        Ćw.4 – porównywanie liczb

·        Ćw. 5 – zapisywanie liczb słowami

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Piątek,  29 maja 2020r.

Temat dnia: Maj pachnący kwiatami.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj zadania z karty ćwiczeń „Sprawdzam siebie”- ćwiczenia s.48-49

 

(praca w ćwiczeniach  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

wychowanie fizyczne  

Zabawy z piłką na podwórku.

muzyczna Znajdź w podręczniku „Elementarz odkrywców. Muzyka” piosenkę „Walczyk dla mamy” – s. 90-91.

Przeczytaj słowa piosenki, spróbuj się ich nauczyć. Posłuchaj melodii „Walczyk dla mamy” – piosenka jest dostępna na YouTube.

Zaśpiewaj piosenkę kilkakrotnie z podkładem muzycznym.

matematyczna Zaobserwuj porównywanie dużych liczb- podręcznik, s. 57.

Wykonaj ustnie zadania 5,6,7,8 ze s.57

 

Wykonaj ćwiczenie ze s. 70-71

·        Ćw. 1- rozwiązywanie zadania

·        Ćw. 2- odczytywanie liczb i rachunki, np. 10 000+8 000=18 000

100 000 – 80 000= 20 000

·        Ćw. 3- rozwiązywanie zadania

·        Ćw. 4- odczytywanie liczb i wykonywanie działań

·        Ćw. 5- rozwiązywanie zadania

·        Ćw. 6- rozwiązywanie zadania złożonego

 

Dla chętnych:

·        Ćw. 7- wybieranie liczb, aby uzyskać sumę 100 000

·        Ćw. 8- uzupełnianie krzyżówki liczbowej

 

( praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

 

 


Comments are closed.