• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27 marca została wyłączona

II Tydzień 23 do 27 marca

II Tydzień 23-27-03-2020

  • Unit 6-zapisać słownictwo w zeszycie (podręcznik, str.84)
  • Wykonać zadania z podręcznika – ćwiczenia 1-5, str.75,76 –nagrania dialogu z płyty CD.
  • Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- ćw. 1,2,3 str.56.

 

Klasa VI:

Podręcznik –str.77

Przepisać informacje o czasie Future Simple. (gramatyka)

Dodatkowe informacje o tym czasie:

Future Simple, czyli czas przyszły prosty, jest bardzo łatwy zarówno w tworzeniu jak i użyciu. Po podmiocie wstawiamy will (we wszystkich osobach), a po nim czasownik w pierwszej formie.

podmiot + will + czasownik w I formie

 

 

I will come to you tomorrow. Przyjdę do ciebie jutro.
She will pass the exam. Ona zda egzamin.
The children will go to bed early. Dzieci pójdą spać wcześnie.
We will take care of it. Zajmiemy się tym.

Pytanie tworzymy bardzo prosto – zamieniamy kolejnością podmiot i słówko will:

Will you bring me some water? Przyniesiesz mi trochę wody?
Will she start work in the next few days? Czy ona zacznie pracę w ciągu kilku najbliższych dni?
Will you take the language exam this year? Przystąpisz do egzaminu językowego w tym roku?
What will they do? Co oni zrobią?
Where will he stay in Rome? Gdzie on się zatrzyma w Rzymie?
How long will it take? Jak długo to potrwa?

Tworząc przeczenie używamy operatora will w połączeniu z not. Istnieje też forma skrócona, która – uwaga – wygląda trochę inaczej niż można by się spodziewać:

will not » won’t

 

We won’t pass the exam I’m afraid. Obawiam się, że nie zdamy egzaminu.
You won’t enjoy the film. Nie będzie podobał ci się ten film.
He will not find us here. On nas tutaj nie znajdzie.

Podręcznik- ćwiczenia 7, 8- str.77

Zeszyt ćwiczeń – ćw.3-7 str.56,57

Rozwiąż TEST


Comments are closed.