• 10 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

Klasa 8

Temat: Powtarzamy wiadomości przed egzaminem. (poniedziałek, wtorek, środa)

– wykonaj zadania z arkusza egzaminacyjnego, który przesłałam na Wasze maile,

zadania wykonaj na komputerze, zapisz i odeślij do sprawdzenia do czwartku 14 maja.


Temat: Leszek Kołakowski „Piękna twarz” – czytamy tekst ze zrozumieniem. (czwartek)

– przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na stronach 265 – 267,

– ułóż i zapisz w zeszycie 6 pytań do tego tekstu.


Temat: Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”. (piątek)

– wyszukaj w Internecie informacje o Mironie Białoszewskim i zapisz w zeszycie notatkę o nim ( 3 zdania),

– wyjaśnij w zeszycie znaczenie związku frazeologicznego „szara eminencja” (skorzystaj ze strony https://sjp.pwn.pl/sjp/szara-eminencja;3067990.html),

– odpowiedz w zeszycie na pytania:

Do kogo zwraca się podmiot liryczny w pierwszej strofie?

Do czego porównuje ten przedmiot?


Comments are closed.