• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

Klasa 6

Temat: Utrwalenie wiadomości z fonetyki. (poniedziałek, wtorek, środa)

zapoznaj się z materiałem dotyczącym fonetyki https://epodreczniki.pl/a/wsrod-liter-glosek-i-sylab/DXiq1YsI1,

– wykonaj zadania: 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19 (sprawdź swój wynik klikając ikonkę „sprawdź”; w razie potrzeby nanieś poprawki),

dla chętnych konsultacje w szkole (poniedziałek).


Temat: Jak poprawnie używać średnika? (piątek)

zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na str. 319 i zrób notatkę w zeszycie na temat tego, kiedy używa się średnika,

– wykonaj w zeszycie zadania: 2 str.319 i 4 str. 320.


Comments are closed.