• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

I Tydzień 16- 20-03-2020

  • Powtórzyć słownictwo i wiadomości gramatyczne do Roz. 5.
  • Wypisać wyrażenia tupu: because…-podręcznik str. 84,
  • Napisać w zeszycie notatkę –ćw. E, podręcznik str. 85,
  • Skills checkpoint 5-podręcznik str. 86,87,
  • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń , w tym review 5 –podręcznik (str. 88), zeszyt ćwiczeń,
  • Utrwalać formy nieregularne czasowników.

Comments are closed.