• 21 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XV Tydzień 22-06 do 26-06 została wyłączona

XV Tydzień 22-06 do 26-06

23.06.2020r.

Temat: Nazewnictwo związków organicznych.

Tworzenie nazw związków organicznych wymaga zastosowania pewnych zasad. Po obejrzeniu filmu zrozumiesz skąd np. nazwa związku organicznego w postaci
3-chloro-2-metyloheks-1-en.

https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry/bond-line-structures-alkanes-cycloalkanes/naming-alkanes/v/representing-structures-of-organic-molecules?modal=1

 

25.06.2020r.

Temat: Zjawisko izomerii związków organicznych.

Izomeria  to zjawisko polegające na tym, że cząsteczki związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych) o identycznych sumarycznych wzorach cząsteczkowych różnią się sposobem lub kolejnością powiązania atomów albo rozmieszczeniem atomów w przestrzeni.

https://www.youtube.com/watch?v=11k-I44qISY


Comments are closed.