• 18 maja 2020
  • Możliwość komentowania Ważne terminy została wyłączona

Ważne terminy

WAŻNE TERMINY

  • 19-05 – Informacja o ocenach niedostatecznych (pisemna do rodziców na 30 dni przed klasyfikacją)
  • 25 -05 – Początek zajęć opiekuńczo wychowawczych dla klas I-III, oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII
  • 01-06 – Początek konsultacji uczniów klas IV- VII
  • 5 – 06 – ­Propozycja ocen końcowych(ostateczny termin, informacja dla ucznia na 14 dni przed klasyfikacją)
  • 17-06 – ostateczny termin wystawienia ocen
  • 16-17-18 -06-2020 Egzamin ósmoklasisty
  • 19-06 – Zebranie klasyfikacyjne RP godz. 15.00 (UWAGA. Zmiana godziny na 12.00) 
  • 26-06 ­ ­- Zakończenie roku szkolnego (wydanie świadectw)
  • 26-06- Zebranie plenarne RP godz. 1500

Uwaga: Przedstawiony terminarz będzie na bieżąco aktualizowany wg sytuacji w oświacie.


Comments are closed.