• 14 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

14-05- 2020

Temat: Tworzenie warstw rysunku w programie Gimp.

  1. Konstrukcja warstwowa rysunku.
  2. Nauka tworzenia nowych warstw z elementami rysunku.

Polecenia: Przeczytaj uważnie i przećwicz zadania ze strony 99 do 101

Posługując się instrukcją ze stron 102 do 105 sporządź rysunek warstwowy słonecznika. Plik zapisz pod nazwą „Słonecznik” i przyślij do sprawdzenia.


Comments are closed.