• 20 maja 2020
 • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

Zdalne nauczanie – część 7

Prace proszę przesłać do 31 maja 2020 r.

 

Klasa VII

Nowy dział – Ciśnienie i siła wyporu

Temat: Wyznaczanie objętości  ciał stałych i cieczy.

 1. Jaka jest jednostka podstawowa objętości?
 2. Przeliczanie jednostek objętości.

Sześcian ma krawędź o długości 1m. Jaka jest jego objętość?

 

V= 1 m*1 m*1 m = 1 m3 = 10 dm*10 dm* 10 dm = 1000 dm3

 

1 m= 1000 dm3 = 1000 litrów

 

 1. Zamień:
 2. a) 2 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;
 3. b) 3,2 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;
 4. c) 0,4 m3 = ………………….. dm3 = …………………………….. l;

 

1 litr = 1 dm3 = 1/1000 m3

 1. Zamień:
 2. a) 400 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m3;
 3. b) 20 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m3;
 4. c) 8600 dm3 = ……………………… l = ………………………………. m
 5. Co nazywamy menzurką i do czego służy?
 6. Proszę wyszukać w internecie i obejrzeć doświadczenie wyznaczania objętości cieczy i ciała stałego z wykorzystaniem menzurki.

Zad.1.

W menzurce woda sięga do poziomu 60 cm3..   Do jakiej wysokości podniesie się poziom wody:

 1. a) po wrzuceniu do niego ciała o objętości 30 cm3;
 2. b) dolaniu soku o objętości 150 cm3?

Zad. 2.

Opisz w jaki sposób wyznaczysz objętość swojej książki do fizyki? Wykonaj to i zapisz obliczenia.

 

Zad. 3. Wyszukaj w domu trzy ciała i podaj ich objętości.


Temat: Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

 1. Co nazywamy gęstością? Zapisz wzór i jednostkę.
 2. Napisz jak wyznaczysz gęstość materiału, z którego wykonane są klucze do mieszkania? Masz do dyspozycji wagę i cylinder miarowy czyli menzurkę.

Napisz kolejność wykonywania działań.


Comments are closed.