• 25 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

Klasa IV:

T: Revision- unit 7.

  • Podręcznik, str. 90, 91.

– utrwalić słownictwo,

– piosenka, gra dla chętnych.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 88, 89:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4, 5.

– ćwicz. 6, 7, 8- dla chętnych.

T: Explorers’ Club- Cheerleaders

  • Podręcznik, str. 92, 93:

– Przepisać słownictwo pod tekstem z tłumaczeniem znaczenia słów.

– Przeczytać tekst.

– ćwicz. 1, str. 93.

  • Projekt- Sports Day- dla chętnych.
  • Zeszyt ćwiczeń, str. 90:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 91:

– ćwicz. 1, 3- dla chętnych.

  • Zrobić laurkę na Dzień Matki (Mother’s Day) i napisać wierszyk po angielsku:

Although my heart is little ,
Today I give you a whole heart.
so you always remember
And know that I’m thankful.
For all you did,
For you giving me life,
And that you were my mainstay,
For you being my mother
I send greetings instead of flowers
And love on Mother’s Day.

Polskie tłumaczenie:

Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaje całe.
byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

Lub:

On your day, Mom
I wish you health, strength and joy daily
along with the words of the greatest gratitude.
For all hardships and efforts you did
I give you thanks today

Polskie tłumaczenie:

Z okazji Twego święta, Mamo
życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.

 

  • Karta pracy –utrwalenie nazw członków rodziny:

Należy skorzystać ze słownika lub translatora.


Comments are closed.