• 4 maja 2020
 • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa II

Data: poniedziałek 4.05.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Jak pokonać siły natury ?”

 1. Podręcznik s. 8 – 9 – przeczytajcie tekst informacyjny „Cztery żywioły”

Woda, ogień, powietrze i ziemia przyczyniają się do zaspokajania naszych podstawowych potrzeb życiowych. Żywioły te jednak stanowią ogromne zagrożenie: powodzie, huragany i trąby powietrzne, pożary i trzęsienia ziemi. W walce z siłami natury zawsze pomagają nam strażacy.

 1. Ćw. pol. s.7, ćw.1 – pytania zapisz w ćwiczeniówce – bez kropki – rozwiązane ćwiczenie prześlij do oceny.

Podpowiedź

Pytania należy tak ułożyć, aby w tekście znaleźć na nie odpowiedź.

Np. Pytanie do pierwszego zdania. Jaką pracę ma strażak?

 1. Ćw. pol. s.7, ćw.2– rozwiązane ćwiczenie prześlij do oceny.
 2. Ćw. pol. s. 8, ćw. 3- przeanalizuj i zapamiętaj jak należy się zachowywać, aby uniknąć niebezpieczeństw.

Przypomnienie!

Zasada ortograficzna

Po spółgłoskach: „k, t, b, ch, p, g, d, w, j” piszemy „rz”.

 1. skrzypce, strzykawka, brzoskwinia, chrzan, sprzedawca, grzyby, drzewa, wrzos, dojrzała

Wyjątki od zasady!!!

kształt, wszystko, zawsze, wszędzie, pszczoła, pszenica, bukszpan,

kszyk– (nazwa ptaka).

 

 1. Ćw. pol. s. 9, ćw. 5 – w tym ćwiczeniu rozszyfrujcie tylko wyrazy zapiszcie je w ćwiczeniu i podkreślcie spółgłoski przed „rz”. Rozwiązane ćwiczenie prześlij do sprawdzenia

Edukacja matematyczna

Przypomnienie!

Długa wskazówka w zegarze wskazuje minuty, natomiast krótka gruba wskazuje godziny.

Jeśli długa wskazówka przesunie się o jedna kreską minie 1 minuta. Jeśli długa wskazówka przesunie się od jednej liczby do drugiej minie 5 minut.

Podręcznik matematyczny s. 32 – zapoznaj się z informacjami.

Podręcznik mat. s. 32, zad. 2

Godziny na zegarach:

1 zegar – 11.02

2 zegar – 11.03

3 zegar – 11.04

4 zegar – 11.05

 1. Ćw. mat. s.44, zad. 1

Rozpoczęcie zajęć – 8.00

8.00 + 45 minut = 8.45 + 10 minut ( przerwa) = 8.55 – rozpoczęcie 2 lekcji.

8.55 + 45 minut = 9.40- koniec 2 lekcji.

 1. Ćw. mat. s.44, zad. 2

Podpowiedź:

Jeśli ustalamy godzinę,  która była wcześniej wtedy od podanej godziny odejmujemy określone minuty. Jeśli mamy ustalić godzinę o ileś minut późnie wtedy dodajemy te minuty.

 1. Ćw. mat. s.44, zad. 4 – po rozwiązaniu zadanie prześlij do oceny.

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.


Klasa II

Data: wtorek 5.05.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Dbamy o nasze otoczenie”, „Ze starego nowe”

1.Podręcznik s. 11 – poproś rodzica o przeczytanie tekstu.

 1. Przeczytaj wyjaśnieni pojęcia „uczciwość”.

W życiu należy zawsze postępować uczciwie, ponieważ:

1) Uczciwość to mniej stresu – zawsze przecież będziesz się zastanawiać, czy ktoś nie odkryje twojej nieuczciwości, musisz wymyślać, kombinować, szukać alibi.

2) Uczciwość to mniej wstydu – bo kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, będziesz musiał skonfrontować się z oszukaną osobą.

3) Uczciwość to więcej prawdziwych przyjaciół – takich, przed którymi nie masz tajemnic, wobec których nie masz wyrzutów sumienia, którzy docenią twój charakter.

4) Uczciwość to zaufanie ze strony innych – może opowiadając o tym, jak sprytnie wybrnęłaś z jakiejś sytuacji, rozbawisz towarzystwo, jednak dasz sygnał, że jesteś nieuczciwa i raczej nie można ci zaufać…

5) Uczciwość to odwaga – aby być uczciwym, trzeba być odważnym. Trudniej jest przyznać się do błędu niż wymyślić wymówkę. Nieuczciwie postępują tylko słabi.

6) Uczciwość to wolność – wolność od udawania kogoś, kim nie jesteś.

 

 1. Ćw. pol. s.10, ćw. 1
 2. Podręcznik pol. s. 12-13 – przeczytaj wiersz.

Informacje

Warto segregować śmieci, ponieważ przesegregowane odpady zostają poddane recyklingowi, czyli ponowne przetworzeniu.

Szkło – może być wykorzystanie do wyprodukowania nowych butelek oraz innych szklanych produktów.

Aluminium – można przetwarzać wielokrotnie, produkując z niego wciąż nowe puszki.

Papier – w wyniku jego przetworzenia otrzymujemy nowe kartki papieru, które można ponownie wykorzystać, tekturę, czy papier toaletowy. W ten sposób chronimy drzewa.

Tworzywa sztuczne – czas rozkładu to kilka tysięcy lat. Na szczęście wszystkie tworzywa sztuczne można wykorzystać do przetworzenia na folie, oleje opałowe, meble, a nawet polar na zimę!

 1. Ćw. pol. s. 11, ćw. 2. Ćwiczenie prześlij do sprawdzenia.
 2. Ćw. pol. s. 12, ćw. 3. Ćwiczenie prześlij do sprawdzenia.
 3. Ćw. pol. s. 13, ćw. 4. Ćwiczenie prześlij do sprawdzenia.
 4. Ćw. mat. s.45, zad. 1. Zadanie prześlij do oceny.

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.


Klasa II

Data: środa 6.05.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Dzień odkrywców. Dzień Ziemi”

Czasownik odpowiada na pytanie, co robi?, co się dzieje?, co się z nim dzieje? i oznacza czynność lub stan. Np. czyta, pisze, sortuje, śpię, piszę…

Czasowniki odmieniają się przez:
• osoby, – czyli
wskazanie wykonawcy danej czynności,
• liczby –
określenie liczby pojedynczej (jedna osoba) lub liczby mnogiej (dwie lub więcej osób),
• czasy – określenie, kiedy się działo teraz – czas teraźniejszy, wczoraj – czas przeszły, jutro – czas przyszły.

Odmiana czasowników przez osoby

Osoby w liczbie pojedynczej:

1.ja – szanuję

 1. ty – szanujesz
 2. on, ona, ono- szanuje

Osoby w liczbie mnogiej:

1.my – szanujemy

2.wy – szanujecie

3.oni, one – szanują

Zwróć uwagę na końcówkę 1  osoby (ja) –uję, czyli segreguję, maluję, ustępuję, dyryguję oraz 3 osoby (on, ona, ono) – uje, czyli segreguje, maluje, ustępuje, dyryguje.

 1. Ćw. pol. s. 13, ćw. 5 – na podstawie informacji powyżej wykonaj ćwiczenie. Połącz odpowiednie czasowniki z portretem Kajtka (on) oraz wpisz odpowiednie czasowniki do ramki (ja). Nie rysuj siebie.

Ułóż zdania z wyrazami: szanuje, segreguję, wykorzystuje – ułożone zdania zapisz w zeszycie. Wykonane ćwiczenie prześlij do oceny.

 

 1. Podręcznik pol. s. 14-15 – tekst w formie scenariusza inscenizacji – przeczytaj go.
 2. Ćw. pol. s.14 – 15, ćw. 1, 2, 3, 4

Podpowiedź

Kompost – nawóz ogrodniczy wytwarzany z odpadów roślinnych lub odpadów organicznych np. resztki roślinne, chwasty, liście i popiół drzewny. Możemy też kompostować obierki owoców i warzyw, skorupki jajek itp.

Edukacja matematyczna

 1. Ćw. mat. s. 46, zad. 2. Zadanie prześlij do oceny.
 2. Ćw. mat. s. 46, zad. 4. Zadanie prześlij do oceny.
 3. Ćw. mat. s. 46, zad. 5

Edukacja informatyczna

 

Ponownie wykonajcie lekcje 13 Informatyka s. 34 – 35. Do sprawdzenia prześlij ćwiczenie, 1 „Kim jestem”. Dla rozrywki zagraj w obydwie gry, które są przy tej lekcji. Na wykonanie ćwiczenia macie cały tydzień. Wykonane ćwiczenie prześlij do oceny.

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.


Klasa II

Data: czwartek 7.05.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Mój dzień na wsi”

 1. Podręcznik s. 16-17 – przeczytaj tekst formie komiksu.
 2. Ćw. pol. s.16, ćw. 1 i pierwsza kropkę – druga kropka nie. Wykonane ćwiczenie prześlij do oceny.
 3. Ćw. pol. s.16, ćw. 2
 4. Ćw. pol. s.17, ćw. 3 tylko kropka. Wykonane ćwiczenie prześlij do oceny.
 5. Podręcznik s. 18-19 – przeczytaj tekst informacyjny.
 6. Ćw. pol. s.18, ćw. 4-5

 

 1. Ćw. mat. s.47, zad. 3 i 4. Zadanie prześlij do oceny.

Edukacja techniczna:

Wykonaj z kartki A3 duży blok rysunkowy czapkę zgodnie z instrukcją YouTube Czapka z papieru – Origami

 Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.

 


Klasa II

Data: piątek 8.05.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Jak powstaje chleb”

 1. Podręcznik s. 20 – przeczytaj tekst.
 2. Ćw. pol. s.19 i 20, ćw. 1 Wykonane ćwiczenie 1 kropka prześlij do oceny.
 3. Ćw. pol. s.20, ćw. 2 w zeszycie. Wykonane ćwiczenie prześlij do oceny.

Edukacja matematyczna

Dzisiaj poznacie dwa sposoby dodawani.

 1. Podręcznik mat. s. 36 zad.1

Obliczenie Jacka:

38 + 7 = 30 + 8+7 = 30 +15 =45

Liczbę 38 rozłożył na dziesiątki 30 i jedności 8. W dalszym obliczeniu 30 przepisał natomiast dodał do siebie jedności pierwszego i drugiego składnika 8+5. W dalszej części dopiero dodał do siebie dziesiątki i sumę jedności.

Inny przykład: 49 +7= 40+ 9 +7= 40 + 16 = 56

Obliczenie Basi:

38 + 7 = 38 + 2+5 = 40 +5 =45

 

Liczbę 8 z liczbie 38 postanowiła dopełnić do pełnej dziesiątki. Liczbie 8 do pełnej dziesiątki brakuje, 2 więc liczbę 7 rozłożyła na dwa składniki , czyli 2- tyle brakuje 8 do pełnej dziesiątki i reszta od 7 to, 5 (bo 2+5= 7).

Inny przykład: 49 +7= 49+ 1 +6= 50 + 6 = 56

 1. Podręcznik mat. s. 36 zad.3 – w zeszycie. Zadanie prześlij do oceny.
 2. Edukacja muzyczna- naucz się piosenki tekst piosenki Muzyka s.76 podkład YouTube Piosenka pt. „Świat wola o pomoc”

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.

 

 


Comments are closed.