• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa 6

Temat: Poznajemy „Przypowieść o siewcy”. (poniedziałek)       

– przeczytaj tekst przypowieści w podręczniku na stronie 251,

– przepisz do zeszytu definicję słowa „przypowieść” („Nowa wiadomość” str. 251),

– wykonaj w zeszycie zadanie 4 str. 252.

Temat: Związki wyrazowe w zdaniach pojedynczych – ćwiczenia. (wtorek)

Zajęcia zostaną przeprowadzone na Microsoft Teams zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem.


Temat: Poznajemy przypowieść „Miłosierny Samarytanin”. (środa, czwartek)

– przeczytaj tekst przypowieści w podręczniku na str. 252 – 253,

– odpowiedz w zeszycie na pytanie zawarte w zadaniu 4 str. 253,

– z tekstu wypisz 8 wyrazów trudnych i uzasadnij pisownię,

– napisz opowiadanie o wydarzeniach z przypowieści w imieniu Samarytanina (narracja pierwszoosobowa), wzbogać swoje opowiadanie, np. elementami opisu, dialogiem. Pamiętaj o akapitach! Zadanie wykonaj na komputerze lub w zeszycie i prześlij do sprawdzenia. Termin – do soboty, godzina 20-ta.


Comments are closed.