• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa VIII

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa”.

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 148
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 66 -67 – zad. 2, 4 i 5
  3. Dla Chętnych:  wykonać zadania w zeszycie  ćwiczeń: zad. 1, 3 .str.69 -70
  4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Sprawdź się! z podręcznika str. 149
  5. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa” – dnia 08.05.2020

Comments are closed.