• 11 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

Klasa VI:

T: Reuse, renew, recycle

  • Podręcznik, str. 92:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4.

  • Podręcznik, str. 93:
  • Przepisać słownictwo z polskim tłumaczeniem.

– ćwicz. 5, 6.

  • Przepisać gramatykę , str. 93.

 

Present Perfect – for, since

Czasu Present Perfect używamy często z charakterystycznymi dla niego określeniami. Są to np. słówka for i since. Wybór właściwego z nich może sprawiać pewien kłopot, ponieważ najczęściej tłumaczymy je na język polski tak samo:

for od
since od

No dobrze, zarówno for jak i since znaczy od … Musi w takim razie być między nimi jakaś różnica.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Piotr mieszka w Londynie od 5 lat. Przeprowadził się tam w 2006 roku. Teraz powiedzmy to po angielsku:

Peter has lived in London for five years Piotr mieszka w Londynie od 5 lat.
Peter has lived in London since 2006. Piotr mieszka w Londynie od 2006 roku.

Tak więc for używamy, kiedy podajemy przedział czasu, a since – kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, np. konkretną datę.

Kilka przykładów:

I haven’t seen him since May. Nie widziałem się z nim od maja. (podajemy konkretny moment)
I have had this car for a year. Mam ten samochód od roku.
She hasn’t walked since her accident. Ona nie chodzi od czasu swojego wypadku.

 

Za pomocą czasu Present Perfect możemy zdefiniować okres czasu przed chwilą obecną, biorąc pod uwagę jego długość trwania i korzystając z konstrukcji for + okres czasu lub biorąc pod uwagę jego punkt startowy i korzystając z konstrukcji since + punkt na osi czasuFOR i SINCE mogą występować w czasie Past Perfect. Podczas gdy SINCE może występować wyłącznie z czasami dokonanymi, FOR może występować również w czasie przeszłym Past Simple.

FOR + OKRES CZASU

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years.

SINCE + PUNKT NA OSI CZASU

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o’clock
I have worked here since 1990.

CZAS PRESENT PERFECT Z FOR

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married forthree months.
They have been at the hotel for a week.

CZAS PRESENT PERFECT Z SINCE

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.

– ćwicz. 8, 9.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 66, 67:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Comments are closed.