• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

I Tydzień 16- 20-03-2020

  • Unit 6-zapisać słowa w zeszycie (podręcznik, str.70,71)

body-ciało

head-głowa

hands- dłonie

feet- stopy

leg-noga

arm- ręka

tummy- brzuch

  • Narysować sylwetkę człowieka w zeszycie i oznaczyć te części ciała.
  • Posłuchać nagrań z płyty do tej lekcji.
  • Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str.82-85.
  • Wymowa słów z płyty CD, są też różne gry w Internecie np. na Youtube- Lulek.TV- części ciała po angielsku.

  • Utrwalać słownictwo z rozdziału 5 (członkowie rodziny, pomieszczenia w domu),
  • Wypisać słówka z Wonderful Word (podręcznik strona 66,67), zrobić ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu,

beehive-ul

nest- gniazdo

cage- klatka

kennel- buda

  • Projekt swojego domu (podręcznik str. 67) np. z pustych pudełek.

Comments are closed.