• 15 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

15-04-2020

klasa 7

Temat: Mein Stundenplan und der Stundenplan von Martin. – Odpowiadamy na pytania.

Odpowiedz na pytania, dotyczące Twojego planu lekcji. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. Wann hast du Bio?
 2. Welche Fächer hast du heute?
 3. Wie viele Stunden hast du am Montag?
 4. Wie viele Stunden hast du pro Woche
 5. Wann hast du Deutsch?
 6. Wann hat Martin Physik? (am Dienstag und am Freitag)
 7. Was hat Martin heute? (2 Stunden Sport, Deutsch, Mathe, Bio)
 8. Wie viele Stunden hat Martin morgen (7)
 9. Wann habt ihr Geschichte? (heute)
 10. Was habt ihr am Mittwoch?

 

Ćwiczeniówka str. 39


17.04.2020

klasa 7

Thema: Ist das ein Handy? – Pytanie o przedmioty codziennego użytku.

1. Przypominamy nazwy przyborów szkolnych po niemiecku.

2. Zad. 2a str 60 – słuchamy i odgadujemy przedmioty.

Czytamy dialogi, zwracamy uwagę na rodzajniki nieokreślone (ein, eine – używamy ich, gdy

rzecz lub osoba są nazywane pierwszy raz albo są nam nieznane… nieokreślone)

Proszę przepisać tabelkę do zeszytu

Uwaga! W liczbie mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego!

Maskulin Feminin Neutrum Plural – l.mn.
Rodzajnik

określony

der Kuli die Tasche das Lineal die Kulis
Rodzajnik

nieokreślony

ein Kuli eine Tasche ein Lineal – Kulis
Przeczebnie kein Kuli keine Tasche kein Lineal keine Kulis

Ist das ein Kuli? – Czy to jest długopis?

Ja, das ist ein Kuli. – Tak, to jest długopis.

Nein, das ist kein Kuli. – Nie, to nie jest długopis.

Przeczenie tworzymy dodając K do rodzajnika nieokreślonego. W liczbie mnogiej przeczenie jest keine

Ćwiczenie 1, 2 str 40


Comments are closed.