• 1 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

02.06.2020 wtorek

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.

Na podstawie tekstu w podręczniku odpowiedz na pytania (w zeszycie):

1.    Jakie są najważniejsze przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych  na świecie?

2.    Wyjaśnij czym jest ludobójstwo. Podaj przykłady takich zbrodni.

3.    Wyjaśnij czym jest terroryzm. Wymień najważniejsze motyw, którymi kierują się terroryści.

 

04.06.2020 czwartek

Temat: Powtórzenie wiadomości.

1.    Proszę powtórzyć najważniejsze zagadnienia z bieżącego działu.

2.    Sprawdzian odbędzie się 9 czerwca 2020 r. (wtorek) na dotychczasowych zasadach.


Comments are closed.