• 17 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

16.04.2020r.    Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”

Powtórz wiadomości z działu. Zapoznaj się z informacjami z podręcznika od str.137 do188. Zwróć szczególną uwagę na treści z podsumowania na str. 186-187. Bardzo dobrze opracowane informacje, tabele i filmy z doświadczeniami chemicznymi są na stronie https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/DNr0rW9Zo


Comments are closed.