• 30 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03-04

Klasa V:

  • Podręcznik, ćwicz. 1,2,3, str.74-przeczytać tekst o W. Disneyu, wykonać zadania pod tekstem.
  • Przepisać do zeszytu słownictwo ze str. 75 z polskim tłumaczeniem.
  • Wykonać ćwiczenie 4,5,6,str.75.
  • Zeszyt ćwiczeń, ćwicz. 1,2, str.72, 3-dla chętnych.
  • Utrwalać słownictwo z unitu 6.

 


Klasa V:

Temat: Past Simple-negative and questions forms (regular verbs).

  • Informacje o tym czasie-można przepisać albo skopiować i wkleić do zeszytu.

W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia – tym razem jest to słówko did. Dobra wiadomość: Operator jest identyczny we wszystkich osobach.

Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik wraca do pierwszej formy!

Did you see that? Widziałeś to?
Did he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj?
When did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód?

Uwaga! W pytaniach o podmiot nie używamy operatora, a czasownik występuje w II formie. Pytanie takie ma taki szyk jak analogiczne pytanie w języku polskim:

Who told you about it? Kto powiedział ci o tym?
What happened? Co się stało?
How many people came to the party? Ile ludzi przyszło na imprezę?
Who tidied my room? Kto posprzątał mój pokój? (pewnikiem krasnoludki …)

Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.

Was she hungry? Czy ona była głodna?
Were you at school yesterday? Byłeś wczoraj w szkole?
Why was she upset? Dlaczego była zdenerwowana?
playWhere were these documents? Gdzie były te dokumenty?

Przeczenia:

Tutaj także używamy operatora did w połączeniu z not.

Oba słówka najczęściej łączymy:

playdid not » playdidn’t

 

He didn’t take her to the restaurant last weekend. On nie zabrał jej do restauracji w poprzedni weekend.
We didn’t go to the cinema yesterday. Wczoraj nie poszliśmy do kina.
I didn’t write the letter. Nie napisałem tego listu.

to be, jak się można spodziewać, zachowuje się inaczej:

1 i 3 osoba liczby pojedynczej playwas not » playwasn’t
pozostałe osoby playwere not » playweren’t

 

I wasn’t in France last summer. Nie byłem we Francji zeszłego lata.
They weren’t thirsty. Nie chciało im się pić.
  • Ćwicz. 7, 8, str. 75 (podręcznik).
  • Ćwicz. 4, 5, 6, 7, 8, str. 72, 73 (zeszyt ćwiczeń).

Lista czasowników regularnych;

advise radzić
agree zgadzać się
answer odpowiadać
apologize przepraszać
argue kłucić się
ask pytać, prosić
avoid unikać
bake piec
behave zachowywać się
belong należeć
borrow pożyczać od kogoś
breathe oddychać
call wołać, dzwonić
carry nieść
change zmienić, zamienić
check sprawdzać
clean czyścic, sprzątać
climb wspiąć się
close zamykać
collect zbierać
complain narzekać
cook gotować
count liczyć
cry płakać
dance tańczyć
decide decydować
describe opisać
die umrzeć
disturb przeszkadzać
doubt wątpić
dress ubierać
enjoy cieszyć się czymś
escape uciekać
explain wyjaśniać
fail zawieść, nie udać się
finish skończyć
happen zdarzać się
hate nienawidzieć
help pomagać
hire wynajmować
hope mieć nadzieję
imagine wyobrażać
introduce przedstawiać kogoś
invite zapraszać
joke żartować
jump skakać
kill zabijać
kiss całować
knock pukać
laugh śmiać się
lie kłamać, leżeć
listen słuchać
live mieszkać
look patrzeć
love kochać
marry ożenić się
miss tęsknić
move ruszać się
need potrzebować
open otwierać
paint malować
phone dzwonić
play grać, bawić się
prepare przygowować
promise obiecać
pull ciągnąć
push pchać
rain padać (deszcz)
remember pamiętać
repair reparować
repeat powtarzać
save uratować, oszczędzać
seem wydawać się
shout krzyczeć
smile uśmiechać się
smoke palić papierosy
snow padać (śnieg)

Comments are closed.