• 24 marca 2020
 • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

Tematy dla klasy 7 – język niemiecki

 

Thema: Wiederholung – Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

 

Zagadnienia do powtórzenia.

 

Zagadnienia leksykalne (słownictwo zebrane na stronie 53 w podręczniku)

 1. Członkowie rodziny.
 2. Zawody (formy: męska, żeńska, liczba mnoga)
 3. Czynności wykonywane przez przedstawicieli poszczególnych zawodów.
 4. Przymiotniki.
 5. Słownictwo z tekstów na stronie 44 i 48 w podręczniku.

 

Zagadnienia gramatyczne

 1. Czasowniki nieregularne ( fahren, schlafen, laufen) wymieniają a na ä w 2 i 3 os l. poj.
 2. Czasownik arbeiten (dodatkowe e w 2 i 3 os l. poj i 2 os l. mn)
 3. Czasownik haben (traci b w 2 i 3 os l. poj.)

 

Thema: Ćwiczenia utrwalające materiał z rozdziału 4.

 

 1. Odmień przez osoby czasowniki: fahren, schlafen, laufen, arbeiten, haben.
 2. Wstaw czasownik „haben” we właściwej formie.
 3. Wir …………………. viel Zeit.
 4. …………………… du Lust?
 5. Ich ………………… einen Bruder.
 6. Ihr …………………. viel Spaß.
 7. Martin …………………… eine Schwester.

III. Przetłumacz na język niemiecki:

 1. Mam brata.
 2. Masz siostrę?
 3. Mechanik naprawia samochody.
 4. Mieszkam razem z moimi rodzicami.
 5. Ona jest zawsze bardzo nerwowa.
 6. W mieszkaniu po prawo mieszka tylko starszy mężczyzna.
 7. Ona ma 4 rodzeństwa.
 8. Cała rodzina słucha chętnie tureckiej muzyki.
 9. Alkanowie są bardzo mili i pomocni.
 10. On chętnie rozmawia z ludźmi.
 11. Przetłumacz na język polski.
 12. Die Verkäuferin verkauft die Waren.
 13. Die Bürokauffrau schreibt E-Mails.
 14. Der Ingenieur macht Projekte und baut Häuser und Maschinen.
 15. Der Taxifahrer transportiert Menschen mit dem Auto.
 16. Er hat keine Frau und auch keine Kinder.
 17. Herr Kaiser ist Journalist von Beruf, er ist jetzt aber schon Rentner.
 18. Ardas Mutter singt wunderbar.
 19. Ihr Sohn studiert Informatik und hört alternative Musik.
 20. Er lebt alleine.
 21. Wir haben drei Nachbarn.

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ ĆWICZENIÓWKI DO KOŃCA ROZDZIAŁU 4!


Comments are closed.