• 19 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa 8

Temat: Zdania wielokrotnie złożone – ćwiczenia. (poniedziałek)

– wykonaj wykresy zdań wielokrotnie złożonych i ponazywaj je:

Pojadę do babci, kiedy odrobię lekcje i posprzątam pokój.

Mam dużo pracy, więc nie wyjdę na spacer ani nie spotkam się z kolegami.

Gdy spotkałem Jurka, dowiedziałem się, że on już przeczytał lekturę.

Mam już dość tego siedzenia w domu i nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy do szkoły.

Zadanie wykonajcie w zeszycie i prześlijcie zdjęcie. (do wtorku do godziny 20-tej). Proszę przestrzegać terminów nadsyłania prac do oceny!!!


Temat: Określamy problematykę tekstu – Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”. (wtorek)

– przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 235 – 237,

– wypisz bohaterów występujących w tym fragmencie i podaj jakieś informacje o nich (np. kto jest kim dla kogo),

– wykonaj zadanie 3 strona 237.


Temat: Scenariusz filmowy – poznajemy cechy gatunkowe. (środa)

– zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku na stronie 201,

– zrób notatkę w zeszycie na temat tego, co to jest scenariusz filmowy i co zawiera,

– przeanalizuj fragment przykładowego scenariusza filmowego na stronach 201 – 202.


Temat: Film – poznajemy historię i gatunki. (czwartek i piątek)

– zapoznaj się z wiadomościami na temat filmu w podręczniku na stronach 204 – 207,

– wynotuj w zeszycie główne elementy języka filmu (bez wyjaśniania tych pojęć),

– wypisz gatunki filmowe,

– podaj tytuły dwóch wybranych filmów, które lubisz i określ ich gatunek.


Comments are closed.