• 19 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa 6

Temat: Związki wyrazów w zdaniu – ćwiczenia. (poniedziałek)

– z podanych zdań wypisz związki wyrazowe i nazwij je (zgody, rządu, przynależności), zrób wykres i nazwij części zdania:

Brat Magdy uwielbia oglądanie seriali telewizyjnych.

Dziewczyny z szóstej klasy założyły wczoraj nową grupę.

Zadanie wykonaj w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij do oceny. (do wtorku )


Temat: Poznajemy stworzenie świata według Biblii. (wtorek, środa)

– przeczytaj uważnie fragment Biblii w podręczniku na stronach 238 – 240,

– na podstawie tekstu wynotuj, co stwarzał Pan Bóg w kolejnych dniach:

Dzień 1 – ………………………

Dzień 2 – …………………………. Itd.

– przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej „Człowiek żeby patrzał” na stronie 241 i wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 4 strona 242.


Temat: Poznajemy historię Adama i Ewy. Czytanie ze zrozumieniem. (czwartek i piątek)

– przeczytaj w podręczniku tekst „Książka nad książkami” str. 242 – 243,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 243,

– przeczytaj w podręczniku tekst „Pamiętniki Adama i Ewy” strony 245 – 246,

– przepisz definicję wyrazu „pamiętnik” z „Nowej wiadomości” na stronie 247,

– wykonaj w zeszycie zadanie 4 ze strony 247.


Comments are closed.