• 29 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03- do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03- do 03-04

Klasa 5

Temat: Poznajemy wykrzyknik – znak pełen emocji. (poniedziałek)

– przeczytaj wiadomości w podręczniku na stronie 191,

– przepisz do zeszytu z ramki kiedy stosujemy wykrzyknik (przepisz tylko po 1 przykładzie),

– napisz po 1 przykładzie zdania, które będą wyrażały: radość, zdenerwowanie, rozkaz. Pamiętaj o wykrzykniku na końcu tych zdań.

Temat: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. (wtorek)

– przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 197,

– wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3, 4 i 9 ze strony 198.

Temat: Ćwiczymy ortografię. (środa i czwartek)

– uzasadnij w zeszycie pisownię wyrazów: wierzę, leży, lekarz, wrócił, wózek, harmider, duchy, piach, milutki,

– ułóż zdania z tymi wyrazami (możesz zmieniać ich formę),

dla chętnych !!! Ułóż zdania z wyrazami: wieży i wierzy, karze i każe,  morze i może.

Temat: Utrwalamy znajomość mitów. (piątek)

wykonaj ćwiczenia: 5 i 6 na stronie https://epodreczniki.pl/a/marzenia-o-lataniu/DKmJ54H4m,

Zapisz rozmowę, którą chciałbyś przeprowadzić z wybraną postacią mitologiczną – praca na ocenę. Napisz ją na komputerze lub w zeszycie i prześlij zdjęcie. (do poniedziałku 6 kwietnia)


Comments are closed.