• 25 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

26.05.2020r. /wtorek/

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

We wtorek 26 maja 2020r. o godz. 9:30 test na quizizz z wodorotlenków. Będzie to kartkówka z ostatnich 4 lekcji.

Wejdź na www.quizizz.com    Zaloguj się swoim imieniem i nazwiskiem i sprawdź swoją wiedzę. Potwierdzeniem Twojej aktywności na dzisiejszej lekcji, jest udział w quizie.

 

28.05.2020r. /czwartek/

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Otwórz podręcznik na stronie 219 i zapoznaj się z tematem.

Zapisz do zeszytu podaną notatkę:

Kiedy zmieszamy ze sobą roztwory substancji, które występują w postaci jonów, to może się tak zdarzyć, że kation jednej substancji stworzy trudno rozpuszczalny związek z anionem drugiej substancji. Obserwujemy wówczas strącanie się osadu. Aby przewidzieć, czy po zmieszaniu dwóch roztworów substancji jonowych wytrąci się osad, można wykorzystać tablicę rozpuszczalności. Na jej podstawie możemy ocenić, czy obecne w powstałej mieszaninie jony utworzą trudno rozpuszczalny związek.

Na końcu podręcznika oraz poniżej, znajduje się tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie. W jednej kolumnie są jony dodatnie (kationy), a w drugiej jony ujemne (aniony). Na „skrzyżowaniu” są oznaczenia, które wskazują, czy dany związek rozpuszcza się, czy nie rozpuszcza w wodzie.

Praca domowa

Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności i wypisz wzory i nazwy:

  1. Wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie
  2. Wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie
  3. Wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie

Comments are closed.