• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa 7

Temat: Zdania wielokrotnie złożone.( poniedziałek – 2 godziny)

Lekcja zostanie zrealizowana z użyciem Microsoft Teams.


Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 6. (wtorek, środa)

– przeczytaj tekst „Co wiemy o istocie dobra?” w podręczniku na str. 297,

– wykonaj w zeszycie zadania: 1, 3, 5, 7, 10, 11 i 12 ze str. 298. Zrób zdjęcie i prześlij do oceny.


Temat: Stephen Hawking „Moja krótka historia” – ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. (piątek)

– przeczytaj w podręczniku na str. 303 – 304 tekst „Moja krótka historia”,

– wykonaj w zeszycie zadania: 1 i 3 str. 304.


Comments are closed.