• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

KLASA 1

Poniedziałek 20 kwietnia

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonaj zadanie 1; 2; 3 na stronie 25 w podręczniku.

 

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Dziś dowiesz się dlaczego ludzie hodują zwierzęta.

Obejrzyj ilustracje w podręczniku na str 62 i 63 i wykonaj ćwiczenia na str 54 w ćwiczeniu.


Wtorek 21 kwietnia

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonaj zadania na stronie 34 w ćwiczeniu, oraz zadanie 6 na stronie 26 w podręczniku.

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA

Dziś dowiesz się jak kulturalnie przyjmować gości.

Poproś rodziców o przeczytanie wiersza pt” Kwoka” na stronie 64 w podręczniku.

Zrób ćwiczenia na stronie 65 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 55 i 56 w ćwiczeniu.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

W dniu dzisiejszym poznasz jak zmienia się czcionkę jej wygląd, wielkość i kolor.

Poproś rodziców by przeczytali ci temat na stronie 40 – 41.

Następnie wykonaj ćwiczenie 1 .

SKMBT_22320042109010
SKMBT_22320042109030-obrócony


KLASA 1

Środa 22 kwietnia

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Poznasz liczbę 19.

Wykonaj zadania ze strony 35 i 36 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Dziś dowiesz się co to znaczy mieć talent.

Poproś rodziców o przeczytanie czytanki pt” Rysunek” ze strony 66.

Ty naucz się czytać wiersza pt” Fantazja ” ze strony 67 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 57 i 58 w ćwiczeniu.


Czwartek 23 kwietnia

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonaj zadania 2 i 3 na stronie 28 z podręcznika.

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA

Dziś poznasz głoskę „ć” .

Naucz się czytać tekstu ze strony 68 w podręczniku oraz wykonaj ćwiczenia na stronie 59 w ćwiczeniu.


Piątek 24 kwietnia

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonaj zadania na stronie 37 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA

Przeczytaj tekst na stronie 69 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 60 w ćwiczeniu, oraz uzupełnij stronę 49 w zeszycie do kaligrafii.


Comments are closed.