• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa 7

Temat: Utrwalamy wiadomości o wyrazach pochodnych. Rodziny wyrazowe. (poniedziałek)

przypomnienie terminów ze słowotwórstwa (wyraz podstawowy i pochodny, temat słowotwórczy i formant, typy formantów),

– dopisywanie wyrazów pochodnych i oddzielanie w nich formantów,

– dopisywanie wyrazów podstawowych do wyrazów pochodnych,

– określanie kategorii słowotwórczych.

Lekcja zostanie przeprowadzona przez Microsoft Teams zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem.


Temat: Poznajemy rodziny wyrazów. (wtorek)

wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 2 i 3 str. 59,

dla chętnych: ćwicz. 4 str. 60.


Temat: Poznajemy zasady pisowni przedrostków i przyrostków. (środa)

– przeczytaj „Nową wiadomość” w podręczniku str. 292,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 292,

– wykonaj w zeszycie zadanie 3 str. 293,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 2 str. 76, 3 i 5 str. 77 – zdjęcie tych trzech ćwiczeń prześlij do oceny. Proszę o wyraźne i staranne pismo. Termin – piątek do godziny 21-ej.


Comments are closed.