• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

KLASA 1

Poniedziałek 8 czerwca

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 66 i 67 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNO- ŚRODOWISKOWA

Zrób ćwiczenia w podręczniku „Dzień odkrywców” na stronie 64 i 65.

Poćwicz pisanie w zeszycie do kaligrafii na stronie 54.


KLASA 1

Wtorek 9 czerwca

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zrób ostatni w tym roku sprawdzian na stronie 68-69 w ćwiczeniu. Pracuj samodzielnie i pochwal się jak go wykonałeś.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNO- ŚRODOWISKOWA

Możesz samodzielnie przeczytać lub poprosić rodziców wiersz pt”Letnie podróże” oraz informacje o środkach lokomocji na stronie 46 i 47 w podręczniku.

Na podstawie tych informacji wykonaj ćwiczenia na stronie 42 i 43 w ćwiczeniu

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Temat: Przed ostatnim dzwonkiem

Sprawdź swoje wiadomości przy pomocy gry na płytce lekcja 21.

Przyślij hasło które powstało w wyniku tego sprawdzianu.

Uzupełnij naklejki na stronie 56 i odczytaj  powstałe hasło.

Przyślij hasła na pocztę twojej klasy.


KLASA 1

Środa 10 czerwca

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 72, 73 i 74 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNO- ŚRODOWISKOWA

Przeczytaj tekst pt „Wędrówki po Polsce” na stronie 48 i 49 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 44 , 45 i 46 w ćwiczeniu.

Poćwicz pisanie w zeszycie do kaligrafii na stronie 55.


KLASA 1

Piątek 12 czerwca

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 75 i 76 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNO- ŚRODOWISKOWA

Poproś rodziców o przeczytanie lub sam przeczytaj informacje o Warszawie na stronie 50 i 51 z podręcznika.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 47 i 48 w ćwiczeniu.

 


Comments are closed.