• 31 maja 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

1 czerwca
Temat: Lubię czytać komiksy.

Przeczytaj tekst, podręcznik str.277
Zapisz do zeszytu–O książce słów kilka, str.277
Zapisz pojęcie –Komiks, strona 311.
Wykonaj ćwiczenia 1, 2,3 str.277
Wykonaj ćwiczenie 1–Co powiedziała mama…..? str.277
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka.


2 czerwca
Temat: Zatopić się w marzeniach – analiza wiersz Juliana Tuwima.

Przeczytaj wiersz ,str.295
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 4 str.295
Naucz się wiersza na pamięć.


3 i 4 czerwca
Temat: Jak napisać ogłoszenie?

Przeczytaj informacje ze strony 296.
Zapisz do zeszytu–Jak napisać ogłoszenie, str.296.
Zapisz do zeszytu przykład ogłoszenia, str. 296.
Poszukaj w gazetach ogłoszeń—-wklej do zeszytu 10 różnych ogłoszeń.
Wykonaj ćwiczenie numer 3 str.297.
Wykonaj ćwiczenie numer 4  5 str.297--na ocenę(zadnia prześlij do piątku).


5 czerwca
Temat: Marzenia się spełniają- analiza fragmentu utworu Majki Jeżowskiej.

Przeczytaj tekst, str.298.
Napisz notatkę biograficzną o Mai Jeżowskiej.
Napisz do zeszytu–pojęcie–refren, str.299.
Wykonaj ćwiczenie numer 1, 4, 5 str.299


Comments are closed.