• 30 marca 2020
 • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03 – 04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03 – 04

Klasa IV:

  • Podręcznik, ćwicz. 1,2,3, str.74-przeczytać tekst o słoniach, wykonać zadania pod tekstem.
  • Zeszyt ćwiczeń –ćwicz. 1,2,3,str. 73.
  • Utrwalać słownictwo z unitu 6.

Klasa IV:

Temat: Czas Prezent simple-positive i negative.

 • Informacje o tym czasie-można przepisać albo skopiować i wkleić do zeszytu.

Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów.

John never drinks alcohol. John nigdy nie pije alkoholu.
I always wake up before 8 o’clock. Zawsze budzę się przed ósmą.
 1. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:
Water boils at 100°C. Woda gotuje się przy 100 stopniach.
Earth goes around the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca.
The Vistula river flows through Warsaw. Wisła przepływa przez Warszawę.
 1. Czynności dziejące się przez dłuższy czas:
Tom lives in New York. Tom mieszka w Nowym Jorku.
I work in a bank. Pracuję w banku.
 1. Opisywanie, streszczanie filmów, książek, itp.
John meets Kate and they fall in love. They live together and plan their future. They want to have three children. John spotyka Kate, zakochują się w sobie. Mieszkają razem i planują swoją przyszłość. Chcą mieć trójkę dzieci.

 

Budowa tego czasu (zdania twierdzące i przeczące):

 

Schemat tworzenia zdań twierdzących
Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I like pizza. Ja lubię pizzę.
You Ty lubisz pizzę.
He likes On lubi pizzę.
She Ona lubi pizzę.
It* Ono* lubi pizzę.
We like My lubimy pizzę.
You Wy lubicie pizzę.
They Oni lubią pizzę.

 

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it)do czasownika tylko w zdaniach twierdzących dopisujemy końcówkę -s lub –es.

Zdania przeczące w czasie Present Simple

Do tworzenia przeczeń używamy operatora do + not. Forma skrócona: don’t.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator przyjmuje formę does + not. Forma skrócona: doesn’t.

Schemat tworzenia zdań przeczących
Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I don’t speak Japanese. Ja nie mówię po japońsku.
You Ty nie mówisz po japońsku.
He doesn’t speak On nie mówi po japońsku.
She Ona nie mówi po japońsku.
It Ono nie mówi po japońsku.
We don’t speak My nie mówimy po japońsku.
You Wy nie mówicie po japońsku.
They Oni nie mówią po japońsku.

 

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę –s lub-es.

 • Gdy czasownik kończy się na spółgłoskę lub samogłoskę „e”- dodajemy –s:

like-likes                                      listen-listens                               run-runs

drive-drives                               read- reads                                   jump- jumps

cook- cooks                               write-writes                                 swim-swims

 • Gdy czasownik kończy się na: -ss-ch-sh-o-x-z, dodajemy do niego końcówkę -es.

do- does                                                   catch- catches

go- goes                                                   kiss-kisses

watch- watches                                     miss -misses

teach-teaches                                        brush- brushes

wash-washes

 • Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się samogłoska, dodajemy –s.

play- play

stay- stays

 • Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy yna i i dodajemy końcówkę -es.

fly- flies                        marry- marries

cry- cries                    carry-carries

W trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik have przybiera formę has, w pozostałych formę have.

She has got a dog.- Ona posiada psa

They have two cats. – Oni/  One mają dwa koty.

 

 • Ćwicz. 4, 5, 6, str. 75 (podręcznik).
 • Ćwicz. 4, 5, 6, 7, 9, 8 (dla chętnych), str.72, 73 ( zeszyt ćwiczeń).

Comments are closed.