• 16 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa V:

Temat: Hobbies and interests.

 • Przeczytać dialog, podręcznik, str.76.
 • Można posłuchać nagrania z płyty, ćwicz. 1, str. 76.
 • Przepisać do zeszytu Phrase Book, str. 76.
 • Ćwicz. 2, 3, str. 76 (podręcznik).
 • Ćwicz. 1, 2, 3, str. 74 (zeszyt ćwiczeń).
 • Ćwicz. w zeszycie: można skopiować albo przepisać i uzupełnić-do oceny!
 • Short test 6b w załączniku-do oceny!
 1. Zapisz formę przeszłą poniższych czasowników.
  appear ……………………………
  2. barrow …………………………….
  3. carry ……………………………..
  4. close ……………………………..
  5. play ……………………………..
  6. jog ……………………………..
  7. live ……………………………..
  8. smile ……………………………..
  9. wash ……………………………..
  10. stop ……………………………..
 • Wpisz czasowniki w nawiasach w czasie przeszłym.
  Last year, Ann and Sue 1) …………………. (decide) to go to France. They 2) ………………… (travel) by aeroplane to Paris and 3) ………………… (share) a room at a wonderful hotel. They 4) ……………….. (love) the Eiffel Tower and the Champs Elysees. They 5) ……………….. (walk) all day in the beautiful streets of the city and 6) ………………. (visit) many museums. They were also in Nice, where they 7) …………………. (sunbathe) on the beach for hours. They 8) ……………… (enjoy) their holiday a lot.
 1. Wpisz czasowniki w nawiasach w formie przeszłej.
  1. Ken …………………… (watch) a great film two weeks ago.
  2. ………….. (Sue/study) for the exam last night? Yes, she did.
  3. Paul ………………….. (not/ask) his dad to borrow the car last night.
  4. How many songs ……………………….. (you/download) from the Internet last week?
  5. When ………………………………. (Jack/move) to his house?
  6. I ………………………….. (not/enjoy) the play at all.
  7. The brave man ……………….. (kill) the monster.
  8. Then he …………………. (save) the princess.
  9. My dad ………………………. (not/repair) my computer.
  10. I …………………….. (not/use) it all weekend.
  IV. Uporządkuj wyrazy w taki sposób, aby zdania były poprawne.
  1. last/ Peter / to / weekend/ did / Italy / travel/ ?
  ………………………………………………………………………………………………………….
  2. not/ we/ the/ water/ did / yesterday / flowers/ .
  …………………………………………………………………………………………………………
  3. my/ days / grandpa / two / I / ago / visited / .
  …………………………………………………………………………………………………………
  4. Their / Eve and Kate / tidy/ not / bedroom / did/ .
  ……………………………………….……………………………………………….

Short Test 6b. klsa V


Comments are closed.