• 27 czerwca 2021
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 została wyłączona

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zobacz obraz źródłowyKoniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2020/2021 zakończony! 

W 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz pożegnanie uczniów klas VIII. 

Uczniowie klas 7 i 8 spotkali się w sali gimnastycznej, aby wspólnie podsumować ten rok szkolny. 

Pan dyrektor, Mieczysław Muszkiewicz podziękował Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, rodzicom uczniów za współpracę i podjęty trud w wychowanie uczniów, nauczycielom za codzienną ciężką pracę i stawianie czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom. Słowa podziękowania skierowane zostały także do pracowników administracji i obsługi oraz do organu prowadzącego. 

Po wystąpieniu pani dyrektor nastąpiło wręczenie świadectw i nagród. Następnie klasa siódma przygotowała krótkie pożegnanie dla swoich starszych kolegów. Na koniec uczniowie w krótkim montażu słowno-muzycznym złożyli podziękowania nauczycielom. 

Nie zabrakło podziękowań, przeprosin i życzeń powodzenia w nowej szkole. Nie obyło się bez wzruszeń i serdecznych wspomnień. 


Comments are closed.