• 15 kwietnia 2023
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Wyróżnienie dla naszej szkoły została wyłączona

Wyróżnienie dla naszej szkoły

         Miło nam  poinformować,  że w ramach12.edycji Ogólnopolskiego  Konkursu  i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie uzyskała „Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości” i ujęta została w rankingu najlepszych szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego certyfikowane w Konkursie.

            Wyróżnienie to osiągnięte zostało dzięki przystąpieniu do Konkursu  „Samorządowy Lider Edukacji” przez Gminę Józefów nad Wisłą, która po raz siódmy uzyskała w konkursie bardzo wysoką ocenę co potwierdzają stosowne wyróżnienia tj. „Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji” 2023 oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” 2023

           Certyfikat  Edukacyjnej  Doskonałości  uzyskany przez szkołę, to wyróżnienie  przyznawane  w  ramach  Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, który organizowany jest cyklicznie od 2011 roku. W Konkursie tym biorą udział gminy, powiaty i województwa z całej Polski, które wyróżniają się osiągnięciami w rozwoju lokalnej oświaty i nauki. W tym roku wybrano  grono 15 najlepszych szkół i placówek oświatowych, które uhonorowane zostały specjalną nagrodą – „Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości”.

W tym szacownym gronie, znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie.

Wręczenie nagród, wyróżnień i certyfikatów miało miejsce w trakcie uroczystości, która odbyła się 13 kwietnia w Sali Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Była to Gala Finałowa 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. W uroczystości, jak co roku, wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie reprezentujący JST z całej Polski, a także naukowcy, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, dziennikarze i liderzy lokalni. Naszą gminę reprezentował, Pan Adam Rędzia z-ca burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą  oraz Mieczysław Muszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, którzy odebrali przyznane Gminie i szkole nagrody i wyróżnienia.

Gratulacje Laureatom złożyli: prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, Dyrektor Agencji Kreatywnej PRC.

Gala stanowiła okazję do zaprezentowania wyników Programu, omówienia osiągnięć edukacyjnych samorządów oraz promocji certyfikowanych jednostek. Uroczystości towarzyszył koncert oraz bankiet wydany na cześć Laureatów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej z tej wspaniałej uroczystości.

 


Comments are closed.