• 6 lipca 2022
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY została wyłączona

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole 8 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 9.00.

Odbioru zaświadczenia dokonuje zdający lub jego rodzic/prawny opiekun  za potwierdzeniem odbioru.


Comments are closed.