• 25 października 2020
 • Bez kategorii
 • Możliwość komentowania WAŻNE informacje dla uczniów i rodziców została wyłączona

WAŻNE informacje dla uczniów i rodziców

Zasady pracy szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie

od 26.10.2020 do 08.11.2020

(poniższa informacja jest  zbiorem zasad i  uregulowań, ujętych  w  regulaminach i procedurach obowiązujących w trakcie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie)

 1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 uczestniczą w zajęciach stacjonarnych bez zmian, według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Dla dzieci uczestniczących w stacjonarnych zajęciach pobyt w szkole, dowozy i żywienie prowadzone są na dotychczasowych zasadach.
 3. W oddziałach przedszkolnych i klas 1-3 zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian.
 4. Od dnia 26.10.2020 do 08.11.2020r. klasy 4-8 realizują naukę w trybie zdalnym za pomocą narzędzi teleinformatycznych.
 5. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) Instrukcja logowania znajduje się we wpisie poniżej.
 6. Każdy uczeń kl. 4-8 ma obowiązek dokonać logowania próbnego i wypełnienia zamieszczonej ankiety dołączonej do lekcji informatyki „Dostępność cyfrowa uczniów” – termin wykonania do 26-10-2020.
 7. Podczas nauki zdalnej uczniowie kl. 4-8 realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
 8. Lekcje online w klasach 4-8 odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 9. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj:
 • logowania się ucznia na lekcjach typu online,
 • poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według obowiązującego rozkładu.
 2. Logopeda, świetlica, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach.
 3. Od poniedziałku 26.10.2020 rodzice, których dzieci wskazały w ankiecie taką potrzebę, mogą wypożyczyć ze szkoły laptop na czas prowadzenia nauki zdalnej. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadzie pisemnej umowy.
 4. 02-11-2020 jest w naszej szkole dniem dodatkowo wolnym od  zajęć zgodnie z przyjętym planem pracy szkoły. W tym dniu zajęcia zdalne nie odbywają się.

 

Uwaga: W przypadku problemów technicznych należy je zgłaszać pod numerem telefonu: 81 822 73 20 (w czasie trwania lekcji) 

lub e-mail: sp@chruslina.onmicrosoft.com


Comments are closed.