• 25 marca 2020
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

INFORMACJA

Drodzy Rodzice.

        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy,  które wprowadzają  kształcenie na odległość w celu realizacji podstawy programowej, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość, oceniania,  weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Nauka dla dzieci jest obowiązkowa. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością.

            Pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach zgodnie z obowiązującym do tej pory planem dziennym lekcji. Edukacja na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów przedmiotowych udostępnionych przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły oraz materiałach rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

          Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy, jedynie podczas kontaktu online jest to niezbędne.

           Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami przez skrzynki e-mail przedmiotów, sms i skrzynkę nauczania zdanego uczymyzdalnie@wp.pl Prosimy o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.

Dyrektor szkoły

 


Comments are closed.