• 1 czerwca 2017
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego – „Książkowe mole w naszej szkole” została wyłączona

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego – „Książkowe mole w naszej szkole”

Letters flying out of an open book. Magic book. Fairy taleWraz z początkiem roku szkolnego w szkole został ogłoszony konkurs czytelniczy „Książkowe mole w naszej szkole”.  Celem konkursu było kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą,a także właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

Uczniowie mieli za zadanie przeczytać jak największą liczbę książek dostosowanych do swojego wieku. 1 czerwca konkurs został rozstrzygnięty. 

I miejsce zajęli: Julia Kilian i Mateusz Gregorczyk z klasy V oraz Aleksandra Traczyk z klasy VI,

II miejsce  zajęli:  Ireneusz Kowalski z klasy V oraz Sylwia Szeląg z klasy VI.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do czytania kolejnych wstapaniłych książek.

Opiekun i organizator konkursu – Katarzyna Surma


Comments are closed.